SPANNMÅLSODLING
Agriax odlar spannmål för avsalu. Vete, korn, havre och raps odlas och säljs till kvarnar och uppköpare. En del korn går iväg till närliggande djurbönder. Havren säljs som hästfoder och eldningshavre.